dinsdag, 09 juli 2019 13:56

Prettige vakantie

woensdag, 03 juli 2019 14:58

Blijft verzekeren betaalbaar !!!

Blijft verzekeren betaalbaar !!!

 

 

Anno 2019 zijn de premieverhogingen voor het verzekeren van transportrisico’s nog steeds niet voorbij. Steeds meer verzekeraars trekken zich terug uit de transportsector. De overgebleven verzekeraars doen er alles aan om de risico’s te kunnen blijven verzekeren. Denk hierbij niet enkel aan schades aan de vrachtauto, maar ook aan schade aan de lading. De claims voor letselschades rijzen eveneens de pan uit.

 

Wederom in het 1e kwart van 2019 zijn er meer schades gemeld dan in 2018. Verzekeraars zullen naast aanpassingen in premie ook eigen risico’s naar boven bijstellen. Een eigen risico voor Wa van € 1500,= is geen uitzondering. Een eigen risico voor Casco van € 2000,= komen vaker voor dan gedacht.

 

Verzekeraars zijn al jaren bezig met schadelast beheersing door het geven van adviezen en instructies. Dit alles levert niet voldoende besparing op.

 

Om continuïteit in het verzekeren te kunnen waarborgen kijkt een verzekeraar steeds vaker naar de oorzaak en of veroorzaker. Hoe heeft een schade zich kunnen voordoen en hoe kunnen we de schade verhalen op de veroorzaker !!

Men doet onderzoek of bijvoorbeeld de bestuurder in het bezit is van de juiste kwalificatie om een voertuig te mogen besturen, was er sprake van ongeoorloofd gedrag of was er sprake van belemmering in het zicht. Hierbij zal men steeds vaker een wellicht denkbeeldige grens van privacy gaan overschrijden door belgegevens op te vragen. Camerabeelden langs de weg,dashcambeelden etc.

 

Veroordelingen van bestuurders en of werkgevers volgen elkaar vaker en vaker op.

Appende trucker bestraft met 240 uur na dodelijk ongeval

Tien jaar cel voor trucker die door telefoon gezin doodrijdt

veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval 

 

En na een ernstig ongeval met dodelijke afloop volgt altijd een strafrechtelijk onderzoek.

 

Dit zijn enkele voorbeelden van 2018 aangaande appen en bellen. Wees voorzichtig en vooral gewaarschuwd.

woensdag, 16 augustus 2017 09:04

Wie is nu aansprakelijk ?

Menselijk of technisch falen?

 

Iemand is pas verantwoordelijk te houden voor schade als er sprake is van aansprakelijkheid. Iets moet onrechtmatig zijn,er moet causaal verband zijn en er moet schade zijn.

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Er zijn 3D-printers waarmee je zelf spullen kunt maken en er is zelfs al een zelfsturende auto. Maar wie is aansprakelijk als een dergelijk product niet goed functioneert en schade veroorzaakt? Dat blijkt een lastige vraag die niet zomaar te beantwoorden valt.

Enkele voorbeelden :

 • Impact drones
  De zakelijk gebruiker van een drone moet aan allerlei strikte eisen voldoen, maar die eisen gelden niet voor de particuliere gebruiker van een drone. Gebruik van een particuliere drone valt standaard onder de aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP), maar het gebruik van de zakelijke drone valt niet standaard onder de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB).
 • Impact 3D-printers
  Dit wordt ook wel de Smart Industry genoemd. Door deze industrie kunnen productieprocessen efficiënter worden ingericht en kunnen er sneller nieuwe klantspecifieke en op maat gemaakte producten gefabriceerd worden. Zo kan een 3D-printer bijvoorbeeld al een bloedvat maken of een schroefje van de motor van een vliegtuig.
 • Impact kunstmatige intelligentie (KI)
  Onder KI wordt verstaan de mogelijkheid van machines, software en apparaten om zelfstandig problemen op te lossen. Aan de hand van vooraf ingegeven scripts imiteren de machines het denkvermogen van de mens.
 • Impact van de deeleconomie
  In de deeleconomie draait het niet om bezit, maar om gezamenlijk gebruik van. Daarin handelt de particulier soms als ondernemer. Bovendien worden zaken geleend van of door iemand.

De hiervoor genoemde trends komen voort uit digitalisering en technologische ontwikkelingen. En de vraag voor alle genoemde trends is: wie is er nu aansprakelijk voor die schade? De eigenaar, de producent, de verkoper, of de schrijver van de software?Het is van enorm belang dat binnen uw aansprakelijkheidsverzekering datgene is geregeld wat te maken heeft met uw hoedanigheid. Geef wijzigingen tijdig door. Beter goed geregeld dan te laat.

vrijdag, 28 juli 2017 13:24

Op vakantie en ziek

Als u op vakantie gaat in Europa, neem dan een Europese Zorgverzekeringskaart (EHIC) mee. Heeft u deze nog niet ontvangen vraag deze dan direct aan bij uw zorgverzekeraar.

Met deze kaart krijgt u in de meeste Europese landen de kosten vergoed volgens de lokale regels. Als u bijvoorbeeld in Frankrijk op vakantie is en daar zorg nodig heeft, vergoedt de zorgverzekeraar de zorg volgens de regels in Frankrijk. De vergoeding wordt dan niet verrekend met het Nederlandse eigen risico. De bijdrage die in sommige gevallen geldt, betaalt u dan zelf. Deze eigen bijdrage kan worden gedeclareerd op de aanvullende verzekering of reisverzekering. Let wel op: de EHIC wordt niet geaccepteerd door private zorgverleners.

vrijdag, 21 juli 2017 07:52

Bedrijfsongevallen Wat nu ?

 

 

Jaarlijks vinden er ruim 210.000 bedrijfsongevallen plaats. Bij 60 tot 80 personen leidt het bedrijfsongeval zelfs tot overlijden. In bijna twee derde van de gevallen is er sprake van lichamelijk letsel. 

Het komt voor dat slachtoffers van een ongeval op de werkvloer (of hun nabestaanden) onfatsoenlijk behandeld worden. Het komt ook voor dat werkgevers het ongeval betwisten. Ook komt het voor dat zij in twijfel trekken of het letsel van het slachtoffer wel gevolg is van het ongeval. Nabestaanden worden vaak lang in het ongewisse gelaten over de echte toedracht van het bedrijfsongeval. Vervolgens raken ze verstrikt in een wirwar van regels en procedures.

dinsdag, 25 oktober 2016 12:16

Aansprakelijkheid tijdens sport en spel

Als zich tijdens het sporten of tijdens spel een ongeluk voordoet, geeft de veroorzaker vaak aan dat hij voor dit soort schade verzekerd is op zijn aansprakelijkheidsverzekering. Of de aansprakelijkheidsverzekeraar ook daadwerkelijk gaat uitkeren, is nog maar de vraag! Dat hangt af van de omstandigheden van het specifieke geval.

donderdag, 13 oktober 2016 09:21

Vervoer in Nederland

De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is per 1 juli 2015 en per 1 juli 2016 in werking getreden. De wet moet voorkomen dat een werknemer wordt onderbetaald. Onderbetaling wil zeggen dat de werknemer een vergoeding ontvangt die lager is dan het minimumloon of het loon op grond van een cao. De werknemer heeft de mogelijkheid de werkgever of opdrachtgever van zijn werkgever aan te spreken. Naast de werkgever of opdrachtgever is de naast hogere opdrachtgever (bijvoorbeeld de opdrachtgever van de opdrachtgever als er sprake is van een keten van opdrachtgevers) mede aansprakelijk voor betaling van een vergoeding voor de verrichte arbeid ter grootte van het verschuldigde loon.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt de voormalige, huidige en toekomstige bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen bescherming tegen aanspraken op hun privévermogen. Bestuurders en toezichthouders kunnen hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld, hetgeen wil zeggen dat elke persoon afzonderlijk kan worden aangesproken voor de totaal te verhalen vermogensschade, ook al is deze (mede) veroorzaakt door een medebestuurder of -toezichthouder.

Pagina 3 van 3
Timmermans Verzekeringen Logo

  • Adres

   Mathildastraat 48
   4901 HC Oosterhout
   Nederland

   0162-427528
   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   Ma – Vr: 08:30 – 17:00

   Social Media