Particulier Nieuws

woensdag, 17 augustus 2022 11:33

WAT TE DOEN BIJ ZOEKGERAAKTE BAGAGE?

We kennen allemaal de beelden van Schiphol. Vanwege de stakingen bij het grondpersoneel staan de vertrek- en aankomsthallen bomvol met koffers. Koffers waarvan de rechtmatige eigenaren ver te zoeken zijn. Gezien de aanhoudende problematiek op Schiphol bestaat er een kans dat ook uw bagage zoekraakt.

Het is verstandig om onderstaande stappen te volgen in een dergelijke situatie. Wellicht heeft u recht op een schadevergoeding.

 • Doe navraag bij de luchtvaartmaatschappij. Zijn de koffers echt vermist dan kunt u de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk stellen. Hier kunnen wij u bij helpen.
 • Heeft u een vergoeding gekregen van de luchtvaartmaatschappij maar is deze niet toereikend? Het restant van het schadebedrag kan afhankelijk van de polisvoorwaarden geclaimd worden bij de reisverzekeraar.

In Nederland worden zo’n 500.000 fietsen per jaar gestolen. Lang niet iedereen doet aangifte. De waarde van de gestolen fietsen neemt echter flink toe, als gevolg van de opmars van de e-bike.

Veruit de meeste aangiften van e-bikes gaan over diefstal ‘gewoon’ op straat. Maar er werd in 2021 ook bijna 2.000 keer aangifte gedaan van diefstal uit woningen, (garage-)boxen, schuren, kantoorpanden en andere gebouwen. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal (S.A.F.E.) die aanraadt om de fiets ook op deze plekken met twee sloten op slot te zetten en vast te maken aan grond of muur.

Verzekeren

Het verzekeren van een elektrische fiets kan afhankelijk van de waarde en de manier waarop jij de fiets gebruikt, verstandig zijn. Verzekeraars rekenen voor een elektrische (stads)fiets 20 procent minder premie dan voor een niet-elektrische variant, blijkt uit onderzoek van MoneyView. Ook wordt er vaak korting gegeven wanneer een fiets beschikt over een tracking systeem.

Een verklaring voor de lagere premie kan zijn dat e-bikes (nu nog) meer dan stadsfietsen worden gebruikt voor recreatief fietsen en minder voor “de boodschappen”. Waar stadsfietsen vaker worden geparkeerd bij diefstalgevoelige plekken als stations en winkelcentra is dat bij elektrische fietsen (nog) minder het geval. Dit beeld zal naar verwachting gaan veranderen, voorspelt MoneyView, door de komst van goedkopere e-bikes en de toename van het gebruik, ook onder jongere fietsers.

Wat is gedekt?

Bij de meeste verzekeraars is schade en diefstal gedekt. Let daarbij op of ook accessoires zoals fietszitjes zijn meeverzekerd. Ook kun je vaak pechhulp meeverzekeren. Stel dat je iemand anders schade toebrengt, dan is dat gedekt op je gewone aansprakelijkheidsverzekering. Houd er rekening mee dat een speed pedelec anders dan een e-bike gezien wordt als een bromfiets waarvoor een WA-verzekering verplicht is. Wordt je fiets uit een dichte schuur gestolen, dan bestaat er vaak ook dekking op de inboedelverzekering. Heb je zowel een fiets- als een inboedelverzekering, kijk dan welke voorwaarden je de beste schadevergoeding opleveren.

Twee sleutels

Verzekeraars eisen wel dat de fiets op slot wordt gezet met een goedgekeurd (elektronisch) slot. En bij diefstal van de fiets moet je als eigenaar twee originele sleutels kunnen laten zien. Uit een klachtzaak bij klachteninstituut Kifid blijkt dat de verzekeraar er niet mee akkoord gaat dat een eigenaar een van de twee sleutels in een fietstas bewaart. Toen de fiets werd gestolen, was ook de reservesleutel weg. Dat betekende geen dekking. In de voorwaarden stond namelijk duidelijk dat de sleutels zorgvuldig bewaard moeten worden.

Met bepaalde keurmerken of alarmsystemen kun je bij veel verzekeraars korting krijgen op de premie van je inboedelverzekering. Soms stelt de verzekeraar zo’n alarm verplicht. Bijvoorbeeld wanneer je een dure inboedel wilt verzekeren. Heb je een alarm laten installeren, dan is het belangrijk om het consequent in te schakelen en dat ook van je huisgenoten te vragen!

De gemiddelde inboedel in Nederland is ongeveer € 45.000 waard. Maar wie bijvoorbeeld veel kostbare sieraden of kunst heeft, zit daar al snel boven. De verzekeraar wil die spullen dan vaak alleen verzekeren wanneer klanten hun woning extra goed beschermen.

Niet aangezet

Recent ging een consument daar behoorlijk de mist mee in. Er werd bij haar ingebroken en de schade bedroeg maar liefst € 104.000. Wat was er gebeurd: haar zoon had het huis verlaten zonder de alarminstallatie aan te zetten. En de verzekeraar had dat wel verplicht gesteld. Dat was ook door haar adviseur met haar besproken.

De verzekeraar weigerde daarop de schade uit te keren. De vrouw stapte naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Ze vond dat ze niet goed was voorgelicht. Volgens Kifid is het echter de eigen verantwoordelijkheid van bewoners om een alarminstallatie ook daadwerkelijk in te schakelen.

De moraal van dit verhaal

 • Inbraakpreventie is altijd een goed idee. Een Keurmerk Veilig Wonen of een alarmsysteem beschermen je kostbare spullen. Bijkomend voordeel is dat ze vaak een premiekorting op je inboedelverzekering opleveren van rond de 15 procent. Je financieel adviseur kent de details!
 • Heb je veel kostbare spullen zoals sieraden of kunst, geef dit dan aan wanneer je een inboedelverzekering afsluit. Licht onze medewerkers ook in wanneer je een nieuw sieraad, kunstwerk of antiek in bezit krijgt.
 • Stelt de verzekeraar een alarminstallatie verplicht, neem dan met een van onze medewerkers de eisen goed door. Vaak staat er in de voorwaarden dat het alarm ’s nachts en bij het verlaten van het huis moet zijn ingeschakeld. Zorg ook dat het alarm daadwerkelijk wordt gebruikt, en bespreek dit met je kinderen of andere huisgenoten.

Stel je voor: je hebt een geschil met je buurman, je werkgever of je huurbaas en je hebt hiervoor je rechtsbijstandverzekeraar ingeschakeld. Maar die schat de kans op succes laag in en wil de zaak niet behandelen. Of er na een paar pogingen mee ophouden. Wist je dat je dan recht hebt op een second opinion?

Het is wettelijk vastgelegd dat elke rechtsbijstandverzekeraar in de verzekeringsvoorwaarden een geschillenregeling moet opnemen. Die speelt in drie situaties een rol:

 1. De verzekeraar wil je geschil niet in behandeling nemen omdat er geen redelijke kans is op succes
 2. De verzekeraar neem de zaak wel in behandeling maar schat gaandeweg de kans op succes te klein in en staakt de zaak
 3. Er is een meningsverschil tussen jou en de verzekeraar over de juridische stappen die in een zaak genomen moeten worden.

Haalbaarheid van de zaak

In die gevallen heb je als verzekerde recht op een second opinion en de verzekeraar moet je ook op dat recht wijzen. De second opinion houdt in dat een externe onafhankelijke advocaat nogmaals naar de haalbaarheid van jouw zaak kijkt. Denkt die dat er nog wel kansen zijn, dan moet de verzekeraar de behandeling voortzetten. Oordeelt de advocaat dat de verzekeraar gelijk heeft, dan kan het dossier worden gesloten. Overigens staat het je vrij om de zaak dan op eigen kosten voort te zetten met een andere advocaat. Win je dan alsnog de zaak, dan kun je die advocaatkosten soms toch nog verhalen op je verzekering.

Bestaand conflict

Het komt ook voor dat de verzekeraar de behandeling van een geschil al op voorhand afwijst omdat het geschil al liep toen de verzekering werd afgesloten. Je ziet bijvoorbeeld een ontslag aankomen en sluit dan snel een rechtsbijstandverzekering af. In zo’n geval mag de verzekeraar terecht beslissen om jouw zaak niet op te pakken en kun je geen gebruik maken van de geschillenregeling.

Klachteninstituut

Vind je dat de second opinion niet correct tot stand is gekomen? Dan kun je je wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Lees hier meer over hoe het Kifid omgaat met klachten over de rechtsbijstandverzekeraar.

Er zijn veel verschillende levensverzekeringen en soms is het moeilijk om door de bomen het bos te zien. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen een overlijdensrisicoverzekering en een uitvaartverzekering?

Om meteen maar antwoord te geven op de vraag: nee, je bent niet dubbel verzekerd wanneer je deze beide producten in je verzekeringsmap hebt zitten. De producten dekken ieder een ander risico af en dienen ieder een ander doel.

Makkelijker voor nabestaanden

De overeenkomst tussen de twee is dat beide bedoeld zijn om het leven van je nabestaanden een stukje makkelijker te maken. Bij de uitvaartverzekering gaat dat om een heel specifiek doel: de bekostiging van de uitvaart en de begeleiding ervan.

Bij een overlijdensrisicoverzekering is het doel veel breder: er wordt dan een bepaald geldbedrag uitgekeerd dat door de achterblijvende partner vaak wordt gebruikt om meteen een stuk van de hypotheek mee af te lossen. Maar het bedrag kan ook worden ingezet om gedurende een periode het maandinkomen aan te vullen. Het geld is bedoeld om te zorgen dat je nabestaanden niet in de financiële problemen komen. 

Verschil in uitkering

Het grote verschil tussen de twee verzekeringen is dat een overlijdensrisicoverzekering niet uitkeert wanneer de verzekeringnemer na de looptijd, van bijvoorbeeld vijftien of twintig jaar, nog leeft. Het risico van vroegtijdig overlijden heeft zich dan niet voorgedaan. Vergelijk het met een brandverzekering: die keert ook alleen uit wanneer het risico zich daadwerkelijk voordoet. Een uitvaartverzekering keert echter altijd uit: overlijden doen we uiteindelijk allemaal.

Overbodig?

Zoals gezegd ben je niet dubbel verzekerd als je deze beide polissen in huis hebt. Een uitvaartverzekering maakt een overlijdensrisicoverzekering niet overbodig: de nabestaanden kunnen er immers niet de hypotheek mee aflossen of hun maandinkomen mee aanvullen. Ze kunnen er alleen de begrafenis of crematie van bekostigen.

Andersom maakt een ORV een uitvaartverzekering ook niet overbodig. Wanneer iemand overlijdt ná de looptijd van de ORV, vindt er immers geen uitkering uit die verzekering plaats. Wanneer er dan ook geen uitvaartverzekering is afgesloten, dan moet de uitvaart uit eigen middelen worden betaald.

Alleen wanneer iemand vroegtijdig overlijdt zou een deel van de ORV-uitkering kunnen worden ingezet om de uitvaart te betalen. Overigens hebben ook veel kapitaalkrachtige particulieren toch een uitvaartverzekering: het gaat hen niet alleen om de uitkering, maar vooral om de begeleiding en de ontzorging.

Online winkels zijn altijd open, steeds meer kinderen krijgen hun zakgeld digitaal en jongeren betalen met hun mobiele telefoon. Daarom is ‘Van doekoe tot digi’, het thema van de elfde Week van het Geld die dit jaar van 28 tot en met 31 maart gehouden wordt. Een mooie gelegenheid om met je kind in gesprek te gaan!

Op tal van scholen in Nederland, van basisschool tot mbo, wordt er aandacht besteed aan de week van het geld. Medewerkers van banken, verzekeraars en financieel advieskantoren geven in één week duizenden gastlessen en workshops aan kinderen. Bijvoorbeeld over het maken van keuzes. Je kunt je geld immers maar één keer uitgeven, dus je moet goed nadenken wat je ermee doet!

Thuis

Ook thuis kun je met je kinderen aan de slag. Op deze site vind je onder het kopje activiteiten leuke filmpjes en doe-platen voor kinderen op de basisschool. Zoals: hoe leer je om zelf geld te verdienen? Of: zou je je huisdier verzekeren? En: wat zou je verzekeren op je verjaardagsfeest? Een ongeluk zit immers in een klein hoekje. Ook voor iets oudere kinderen vind je leuke en nuttige ‘conversation starters’, over sparen, schulden en vals geld. Maar ook over geld en geluk.

Goede basis

De Week van Geld wordt georganiseerd door Wijzer in geldzaken. Deze organisatie wijst ouders op het belang om met hun kinderen in gesprek te gaan over geldzaken. Uit onderzoek blijkt, dat als je jong leert om verstandig om te gaan met geld, dit een goede basis legt voor financiële zelfstandigheid bij volwassenheid.

Een auto is regelmatig het mikpunt van diefstal en inbraak. Een dergelijk voorval kan je veel geld kosten. Met deze tips kan je er zelf iets aan doen om de kans op deze voorvallen te verkleinen.

TIP 1: Maak je auto onaantrekkelijk

• Laat het kenteken in alle ramen ertsen

• Voorzie je auto van een alarm en laat dit goed zichtbaar zijn

• Beveilig je auto met een startonderbreker ( vanaf '98 verplicht AF fabriek )

TIP 2: Laat je auto veilig achter

• Sluit je auto altijd af

• Controleer ook de achterramen en deuren

• Draai de wielen in de richting van de stoeprand en zet de auto op het stuurslot

• Haal altijd de sleutel uit het contact (en uit je auto) als je uitstapt

• Parkeer je auto op een plek die goed zichtbaar is

• Parkeer je auto niet in risicogebieden

TIP 3: Laat nooit waardevolle spullen achter

• Neem alle kostbaarheden mee

• Neem opladers en houders mee en veeg de afdrukken (zuignappen) van het navigatiesysteem van het raam

• Laat je auto met een geopend dashboardkastje achter, zodat zichtbaar is dat er geen waardevolle spullen in liggen

• Dek een lege laadruimte niet af

TIP 4: Let op je autosleutels

• Leg binnenshuis je sleutels niet zichtbaar neer

• Laat je sleutels in een openbare gelegenheid niet onbeheerd achter

TIP 5: Wees alert bij een particuliere koper

• Ga altijd mee met een proefrit en stap tijdens de proefrit niet uit de auto

• Zorg dat je je sleutels terugkrijgt na de proefrit

• Geef je auto bij verkoop pas af wanneer deze is betaald, het kenteken is overgeschreven en je een officieel vrijwaringsbewijs hebt ontvangen

 

Een foutje in de belastingaangifte is zo gemaakt. Het gaat immers om veel getallen en bedragen. Hier hebben we 5 veelgemaakte fouten op een rij gezet, zo weet u zeker dat u deze fouten niet meer maakt!

Een verkeerd rekeningnummer ingevoerd, een typefout in uw naam of bedragen omgedraaid. Check, check en dubbelcheck dus je ingevoerde gegevens. Heeft u een fout gemaakt terwijl de aangifte al verzonden hebt? Dan leest u hier hoe u deze fout kunt herstellen. 

Het te laat indienen van je belastingaangifte, het niet op tijd kunnen vinden van alle benodigde papieren en gegevens… uw belastingaangifte is zomaar te laat ingeleverd. U zult in eerste instantie een tweede termijn krijgen. Probeer die wel te halen want boetes voor te laat inleveren kunnen flink oplopen!

Er zijn veel kosten die u kunt aftrekken. Denk aan gemaakte studiekosten en zorgkosten die buiten uw verzekering vallen. Omdat er zoveel mogelijkheden zijn is het makkelijk om er 1 over het hoofd te zien en dat zou zonde zijn. In dit overzicht vind u alle aftrekposten op een rij.

Ook zijn er best wat heffingskortingen te verkrijgen. Dit zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Bijvoorbeeld de heffingskorting voor groene beleggingen. Hier vind u alle soorten heffingskortingen.

Pensioen- of vut-uitkering hoort in de rubriek 'loon uit vroegere dienstbetrekking' en dus niet in de rubriek 'loon uit tegenwoordige dienstbetrekking'. Deze worden vaak met elkaar verward.

U moet de WOZ-waarde gebruiken van de beschikking van het jaar ervoor (als je bijvoorbeeld aangifte doet over 2021, gebruik je de WOZ-beschikking 2021, met als peildatum 1 januari 2020) en dus niet de bedragen uit de beschikking die u begin 2022 hebt ontvangen, want die gaat over de WOZ-waarde van 1 januari 2021.

P.s. foutje gemaakt? Geen paniek. Ook als u de belastingaangifte al hebt verzonden kunt u een fout herstellen. U hebt tijd tot de definitieve belastingaanslag is ontvangen. Heeft u de definitieve belastingaanslag al ontvangen? Dan kunt u bezwaar maken. Dat kan hier

donderdag, 24 februari 2022 08:23

Hoe ben ik verzekerd tegen stormschade?

Het jaar 2022 is stormachtig begonnen; verzekeraars ontvingen een recordaantal schademeldingen als gevolg van de rondrazende Dudley, Eunice en Franklin. Heb je stormschade, wat wordt dan vergoed en wat niet? En ben je de dans ontsprongen, hoe weet je dan of je voor een volgende storm goed verzekerd bent?

Wordt schade aan mijn woning vergoed?

Als je een koopwoning hebt, zul je hiervoor een inboedel- en opstalverzekering af hebben gesloten; deze verzekeringen dekken in de regel ook schade door storm. Heb je een huurwoning? Dan heb je vaak voldoende aan alleen een inboedelverzekering, maar let er hierbij wel op dat eventueel eigenaarsbelang (zoals een schutting in de tuin) is meeverzekerd; dit is vaak niet standaard geregeld en zul je dus zelf aan moeten geven. Voor stormschade is vaak een (hoger) eigen risico van toepassing; neem contact op met je adviseur om navraag te doen of dit bij jou ook van toepassing is. Schade door slecht onderhoud is niet verzekerd.

Mijn auto is beschadigd door de storm, hoe zit het daarmee?

Met een autoverzekering is je auto verzekerd voor schade door rondvliegende takken, dakpannen en omvallende bomen. Hiervoor heb je wel een allrisk verzekering of een beperkt cascoverzekering nodig; is je auto alleen WA verzekerd, dan is schade door storm helaas niet gedekt. Volgens het Verbond van Verzekeraar heeft twee derde van het wagenpark in Nederland een beperkt casco of allrisk verzekering.

Wat moet ik doen als ik schade constateer?

 1. Het eerste wat je doet als je schade ontdekt, is deze zoveel mogelijk beperken. Ga na wat er precies is gebeurd, en kijk na of er geen verdere schade kan ontstaan.
 2. Breng de situatie in beeld: maak foto's. Op deze manier versoepel je het verzekeringstraject. Noteer hierbij de datum en het tijdstip van de opgelopen schade.
 3. Neem meteen contact op met je verzekeringsadviseur of je verzekeraar. Bij veel verzekeraars kun je online een schadeformulier invullen. Kom je er niet uit: vraag je adviseur om hulp.

Hoe zorg ik dat ik goed verzekerd ben?

Het is verstandig om je polisvoorwaarden even na te kijken. Is er bijvoorbeeld sprake van een eigen risico? En stelt de verzekeraar bepaalde voorwaarden? Vaak wordt van verzekerden verwacht dat zij aan de verzekeraar doorgeven dat er bepaalde vernieuwingen aan de woning zijn doorgevoerd, zoals een schuurtje, uitbouw of zonnepanelen. Heb je zonnepanelen? Niet alle verzekeraars vergoeden ook het verlies in stroomopbrengst.

Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen. Een verzekeraar kan uitkering weigeren als de schade voorzien was. Dus is er in je achtertuin een boom scheef gewaaid, onderneem dan actie om erger te voorkomen bij een volgende storm. Zijn er al dakpannen verschoven, zorg dat ze opnieuw bevestigd worden. En in algemene zin: zorg dat je huis goed is onderhouden.

In Nederland worden zo’n 500.000 fietsen per jaar gestolen. Lang niet iedereen doet aangifte. De waarde van de gestolen fietsen neemt echter flink toe, als gevolg van de opmars van de e-bike.

Veruit de meeste aangiften van e-bikes gaan over diefstal ‘gewoon’ op straat. Maar er werd in 2021 ook bijna 2.000 keer aangifte gedaan van diefstal uit woningen, (garage-)boxen, schuren, kantoorpanden en andere gebouwen. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal (S.A.F.E.) die aanraadt om de fiets ook op deze plekken met twee sloten op slot te zetten en vast te maken aan grond of muur.

Verzekeren

Het verzekeren van een elektrische fiets kan afhankelijk van de waarde en de manier waarop jij de fiets gebruikt, verstandig zijn. Verzekeraars rekenen voor een elektrische (stads)fiets 20 procent minder premie dan voor een niet-elektrische variant, blijkt uit onderzoek van MoneyView. Ook wordt er vaak korting gegeven wanneer een fiets beschikt over een tracking systeem.

Een verklaring voor de lagere premie kan zijn dat e-bikes (nu nog) meer dan stadsfietsen worden gebruikt voor recreatief fietsen en minder voor “de boodschappen”. Waar stadsfietsen vaker worden geparkeerd bij diefstalgevoelige plekken als stations en winkelcentra is dat bij elektrische fietsen (nog) minder het geval. Dit beeld zal naar verwachting gaan veranderen, voorspelt MoneyView, door de komst van goedkopere e-bikes en de toename van het gebruik, ook onder jongere fietsers.

Wat is gedekt?

Bij de meeste verzekeraars is schade en diefstal gedekt. Let daarbij op of ook accessoires zoals fietszitjes zijn meeverzekerd. Ook kun je vaak pechhulp meeverzekeren. Stel dat je iemand anders schade toebrengt, dan is dat gedekt op je gewone aansprakelijkheidsverzekering. Houd er rekening mee dat een speed pedelec anders dan een e-bike gezien wordt als een bromfiets waarvoor een WA-verzekering verplicht is. Wordt je fiets uit een dichte schuur gestolen, dan bestaat er vaak ook dekking op de inboedelverzekering. Heb je zowel een fiets- als een inboedelverzekering, kijk dan welke voorwaarden je de beste schadevergoeding opleveren.

Twee sleutels

Verzekeraars eisen wel dat de fiets op slot wordt gezet met een goedgekeurd (elektronisch) slot. En bij diefstal van de fiets moet je als eigenaar twee originele sleutels kunnen laten zien. Uit een klachtzaak bij klachteninstituut Kifid blijkt dat de verzekeraar er niet mee akkoord gaat dat een eigenaar een van de twee sleutels in een fietstas bewaart. Toen de fiets werd gestolen, was ook de reservesleutel weg. Dat betekende geen dekking. In de voorwaarden stond namelijk duidelijk dat de sleutels zorgvuldig bewaard moeten worden.

Pagina 1 van 4
Timmermans Verzekeringen Logo

  • Adres

   Mathildastraat 48
   4901 HC Oosterhout
   Nederland

   0162-427528
   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   Ma – Vr: 08:30 – 17:00

   Social Media