Zakelijk Nieuws

Hoewel veel ondernemers de blik weer naar voren richten, zijn de financiële zorgen nog niet voorbij. Er zijn in veel gevallen schulden opgebouwd, terwijl tegelijk investeringen nodig zijn nu de economie weer in de lift zit. De Toekomstcheck, een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland, biedt ondernemers inzicht in hun liquiditeitspositie voor de komende twaalf maanden.

Ook krijg je als ondernemer te zien wat er in verschillende scenario’s met je liquiditeit gebeurt. Het is handig om voor het invullen van de check je financiële gegevens van het afgelopen jaar bij de hand te hebben en een idee te hebben van de investeringen die je het komende jaar wilt doen. In zo’n 15-20 minuten weet je meer. 

Investeren in groei

Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, zegt over deze nieuwe tool: ‘Veel ondernemers hebben in de coronaperiode schulden opgebouwd - bij de Belastingdienst, bank en leveranciers -  en die moeten worden terugbetaald. Tegelijk moeten ze weer gaan investeren, in groei, digitalisering, verduurzaming. Daarbij is goed inzicht in de financiële situatie bij verschillende scenario’s van groot belang.’ 

Dit kun je verwachten van De Toekomstcheck

 • op een makkelijke, efficiënte manier financieel voorbereid zijn op wat er in de toekomst kan gaan gebeuren; 
 • snel inzicht in de financiële liquiditeit van het bedrijf nu en de komende twaalf maanden, gebaseerd op de eigen bedrijfsgegevens;  
 • een indicatie van de financiële liquiditeit in drie scenario’s: realistisch, optimistisch en pessimistisch; 
 • alles overzichtelijk in één persoonlijk dashboard; 
 • direct tips bij de relevante scenario’s; 
 • advies om voor verdere persoonlijke begeleiding contact te leggen met je brancheorganisatie of een van onze adviseurs

Je gunt je medewerkers een goed pensioen. En een realistische blik op de hoogte daarvan, zodat ze het indien nodig nog kunnen bijsturen. Maar hoe krijg je ze in beweging? In het kader van de Pensioen3daagse (2, 3 en 4 november) stelt Wijzer in Geldzaken een hoop materiaal beschikbaar.

Elke werkgever herkent het: je organiseert een pensioenbijeenkomst voor medewerkers, maar hebt toch het knagende gevoel dat de boodschap niet echt aankomt. De meeste interesse komt vaak van de mensen die bijna met pensioen gaan. Voor hen is het immers reëel, voor de anderen een ver-van-hun-bed-show. En dat is jammer, want de tweede groep heeft nog volop mogelijkheden om iets aan het pensioenbedrag te doen.

Tools

Wijzer in Geldzaken stelt in het kader van de Pensioen3daagse een goedgevulde gereedschapskist beschikbaar om als werkgever uit te putten. Denk bijvoorbeeld aan de tool: AOW-leeftijd uitrekenen. Zet die op intranet of stuur ‘m rond. Zo komt er een gesprek op gang. Ook kun je gratis promotiemateriaal bestellen en inzetten voor medewerkers op kantoor of thuis. Organiseer bijvoorbeeld een pensioenlunch met bijbehorende placemats en geef je medewerkers het pensioenkaartspel mee naar huis. Nodig een pensioenadviseur uit of een andere aansprekende spreker. Ook nuttig is het om je medewerkers op deze tool te attenderen, hiermee krijgen ze in twee minuten inzicht in de acties die voor hun situatie van toepassing zijn.

2, 3 en 4 november 2021

De Pensioen3daagse wordt, voor de elfde keer, gehouden op 2, 3 en 4 november. Er worden traditiegetrouw tal van activiteiten georganiseerd door het hele land. Kijk met je medewerkers naar een lunchwebinar of doe mee aan een pensioenquiz. 

Meld u hier aan voor de activiteiten.

Een paar keer per jaar kampen we in Nederland met extreme weersomstandigheden. De kans is groot dat we steeds vaker overlast krijgen door het weer. Hoe ben jij hier als ondernemer op voorbereid? 

Ramen die sneuvelen, bomen die een fikse ravage aanrichten en dakpannen die van je bedrijfspand afwaaien: de schade naar aanleiding van een storm kan flink oplopen. De kans dat dit jou overkomt lijkt misschien klein, maar mocht het toch zover komen wil je uiteraard zo snel mogelijk weer in bedrijf zijn. Door middel van een zakelijke opstalverzekering kun je je bedrijfspand, kantoor of winkel verzekeren tegen materiële schade die ontstaat door brand, regen, inbraak of storm. 

Hoe zit het met de inboedel?

Schade aan je pand of kantoor is verzekerd, maar wat als er lekkage ontstaat waardoor je inboedel beschadigt? Denk aan de houten vloer, meubels en de computers van je werknemers. En wat gebeurt er als de hele voorraad van je webshop natregent en niet meer te verkopen is? Ook hier kun je je tegen verzekeren door middel van een goederen- en inventarisverzekering. Veel verzekeraars bieden complete verzekeringspakketten aan voor zzp’ers of mkb’ers. Check voordat je een keuze maakt wel eerst even bij je adviseur welke verzekeringen jij precies nodig hebt én welke verzekeraar voor jouw situatie het beste aanbod heeft. Heb je een bedrijf aan huis? Dan kan het uitbreiden van jouw inboedelverzekering bijvoorbeeld ook voldoende zijn.

Misgelopen inkomsten

Natuurlijk wil je dat de verzekeraar de schade dekt. Maar houd er ook rekening mee dat schade aan je pand of aan de inboedel ervoor kan zorgen dat de continuïteit van je bedrijf in gevaar komt. Om jezelf te verzekeren voor het niet ontvangen van inkomsten omdat je bedrijf stil komt te liggen door weerschade, sluit je een bedrijfsschadeverzekering af. Ook hier kan een van onze adviseurs je meer over vertellen. Mocht het noodweer jouw bedrijf treffen, dan heb jij je zaken in ieder geval goed op orde. 

 
Wil je snel weten hoeveel risico je met jouw bedrijf loopt als het gaat om cyber? Er is een nieuw instrument op de markt: een online vragenlijst die de ondernemer snel laat zien welk risico zijn bedrijf loopt en welke concrete maatregelen nodig zijn.

De online inventarisatie (elf vragen, zo gebeurd) bestaat uit vragen over de omvang van het bedrijf, het type (klant)gegevens waar het bedrijf over beschikt, de toegang die medewerkers en derden hebben, enzovoort. Daar rolt een bepaalde risicoklasse uit en meteen ook een aantal maatregelen die bij die klasse minimaal van toepassing zijn. Als ondernemer kan je daar meteen mee aan de slag.

Gebrek aan kennis

De indeling in risicoklassen is ontwikkeld door onder anderen MKB-Nederland, VNO-NCW en het Verbond van Verzekeraars. Zij signaleren dat bij veel ondernemers de kennis ontbreekt om de digitale beveiliging goed op orde te brengen. Voor de ondernemer is het een lastig risico om te managen: waar een risico op inbraak doorgaans goed wordt afgedekt, is de digitale inbraak een complexer verhaal.

Slachtoffer

Risico’s in kaart brengen en maatregelen treffen is echter geen overbodige luxe. Uit onderzoek blijkt dat in 2019 maar liefst 22 procent van de mkb’ers het slachtoffer werd van cybercriminaliteit. En experts vermoeden dat het werkelijke getal nog hoger ligt omdat uit schaamte niet iedereen aangifte doet.

In de puree

Slachtoffer worden van cybercriminaliteit is ontzettend vervelend en ingrijpend. Computers zijn geblokkeerd, de volledige klantenhistorie kan zijn verdwenen en niemand kan meer bij de planning. Ook kunnen digitale producten verloren gaan, maar ook operationele processen stilvallen doordat online aangestuurde productielijnen niet meer werken. En dan hebben we het nog niet over de imagoschade. Bedrijven die dit overkomt kunnen volledig plat komen te liggen, met soms een faillissement tot gevolg.

Meer weten? neem contact op met een van onze adviseurs. Een verzekering kan bijvoorbeeld handig zijn, maar misschien heb je meer aan een preventie-abonnement of een combinatie van beide.

Wanneer bedrijven hun cybersecurity niet beter op orde krijgen, dan kan het maar zo zijn dat de premies van cyberverzekeringen onbetaalbaar worden. Die voorspelling wordt gedaan door experts in de verzekeringsmarkt. Hoe pak je dat als ondernemer het beste aan?

Veel consumenten hebben een rechtsbijstandverzekering. Mochten ze in een geschil terechtkomen, dan zijn ze op die manier verzekerd van juridische bijstand. Maar wat wanneer de verzekeraar geen geloof heeft in de goede afloop van jouw zaak? Daar is een regeling voor.

Een rechtsbijstandverzekering kan van pas komen in tal van geschillen. Bijvoorbeeld een conflict op je werk over een ontslagvergoeding, een ruzie met de buren over de erfgrens of een geschil met de huurbaas over achterstallig onderhoud.

De verzekeraar behartigt in zo’n geval jouw belangen en probeert de zaak tot een goed einde te brengen. Het kan echter voorkomen dat de verzekeraar het voortzetten van de zaak kansloos vindt, terwijl jij door wilt strijden.

Second opinion

Voor die gevallen bestaat er een ‘geschillenregeling’ die echter niet bij iedereen bekend is. Die regeling staat in de voorwaarden van alle rechtsbijstandsverzekeraars en schrijft voor dat een derde persoon (vaak een advocaat) op kosten van de verzekeraar een advies uitbrengt over het al dan niet voortzetten van de zaak. Een soort second opinion dus. Als de advocaat die de second opinion uitvoert, het met jou eens is, dan is de verzekeraar verplicht de zaak voort te zetten.

Wanneer je het met de second opinion oneens bent, kun je de stap zetten naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Daar zal dan beoordeeld worden of het oordeel van de advocaat op een goede manier tot stand is gekomen. Ook kun je besluiten om je zaak toch door te zetten, met een andere advocaat die je zelf betaalt. Soms staat in de voorwaarden opgenomen dat wanneer je dan tóch gelijk krijgt de rechtsbijstandsverzekeraar alsnog een bedrag zal uitkeren.

Bestaand conflict

Het komt ook voor dat de verzekeraar de behandeling van een geschil al op voorhand afwijst. Dat heeft er vaak mee te maken dat het geschil al liep toen de verzekering werd afgesloten. Je ziet bijvoorbeeld een ontslag aankomen en sluit dan snel een rechtsbijstandverzekering af. In zo’n geval mag de verzekeraar terecht beslissen om jouw zaak niet op te pakken. Een aantal rechtsbijstandsverzekeraars biedt voor die gevallen wel een andere route aan, bijvoorbeeld een vast bedrag per juridische oplossing.

maandag, 12 april 2021 07:04

Corona doet mensen nadenken over later

Wat als je partner overlijdt? Bijna de helft van de mensen heeft niet helder wat de financiële gevolgen zijn van dat scenario. Veel mensen zijn er wél meer over gaan nadenken sinds de coronacrisis.

Uit onderzoek onder Nederlandse stellen met een eigen woning is gebleken dat het overgrote deel van hen een overlijdensrisicoverzekering (ORV) heeft. Maar vaak weten ze niet precies wat die verzekering dekt en hoe de financiële situatie na het wegvallen van de partner zal zijn. Een aantal van de ondervraagden gaf aan door corona meer te zijn gaan nadenken over de situatie bij overlijden en een aantal overweegt ook om het verzekerde bedrag te verhogen.

Samen met Rechtsbijstand-verzekeraar DAS nodigen wij u graag uit voor de
Vraag het DAS-dag op zaterdag 10 april. Op deze dag bieden wij u, als ondernemer,
de mogelijkheid om gratis juridisch advies in te winnen.

De coronacrisis brengt veel onzekerheid met zich mee en dat zorgt voor diverse juridische vragen bij ondernemers. Laat u zich daarom juist nu vrijblijvend adviseren

donderdag, 11 februari 2021 15:22

Cybercrime voorkomen

10 tips om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van internetcriminelen

Om cybercrime te voorkomen moet de digitale veiligheid sterk verbeterd worden. Wat kun jij doen om de kans op deze vorm van criminaliteit te minimaliseren? Hierbij geven wij je enkele tips:

 1. Zorg voor goede antivirus software
  Door middel van goede antivirus software identificeer je op tijd een virus en kun je erger voorkomen.
 2. Installeer regelmatig software-updates
  Is er een software-update beschikbaar? Installeer deze dan direct. Door gaten in de oude software is het voor internetcriminelen soms makkelijk toe te slaan.
 3. Gebruik sterke wachtwoorden
  Kies voor sterke wachtwoorden: dit maakt het voor criminelen een stuk moeilijker om in te breken. Sterke wachtwoorden bestaan uit letters, hoofdletters, cijfers en leestekens. Gebruik daarnaast niet voor iedere website hetzelfde wachtwoord, maar varieer hierin. Indien internetcriminelen je wachtwoord achterhalen, krijgen ze hierdoor niet direct toegang tot al je accounts.
 4. Open geen berichten en bestanden van verdachte afzenders
  Controleer altijd de afzender van de e-mail die je opent. Is dit een onbekend e-mailadres? Ziet de afzender er verdacht uit? Open de e-mail dan niet.
 5. Klik niet zomaar op vreemde links
  Virussen worden vaak verspreid door middel van links. Ontvang jij ongewenste e-mail met een link daarin? Open de link dan niet en verwijder de e-mail. Open nooit ongevraagde bijlages.
 6. Controleer altijd de URL en het certificaat
  Een slotje voor de URL toont aan of het een SSL beveiligde website is. Dan weet je zeker dat je een veilige website bezoekt.
 7. Maak een back-up

Drie extra tips voor bedrijven en organisaties

woensdag, 20 januari 2021 08:00

Ga met zonnepanelen niet over één nacht ijs!

Zonnepanelen op je bedrijfspand kan een goed idee zijn. Maar laat ze niet plaatsen voordat je hebt overlegd over de verzekering. Er worden bepaalde eisen gesteld aan installatie en preventie. Heb je al zonnepanelen? Ook dan is het verstandig om te controleren of je aan alle eisen voldoet!

Pagina 1 van 3
Timmermans Verzekeringen Logo

  • Adres

   Mathildastraat 48
   4901 HC Oosterhout
   Nederland

   0162-427528
   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   Ma – Vr: 08:30 – 17:00

   Social Media