Zakelijk Nieuws

vrijdag, 07 oktober 2022 08:56

Timmermans Golftoernooi

Afgelopen mei hebben wij tijdens het Timmermans Golftoernooi weer een geweldig bedrag opgehaald voor stichting Sosijn.
Deze opbrengst is weer goed besteed.
Er zijn 2 bedden aangeschaft van het merk Atlas. Daarnaast hebben zij 2 nieuwe tilmatten in verschillende maten gekocht voor de zwembadlift. Nu kunnen alle kinderen in het zwembad.
Ook is er een nieuwe projector gekocht voor in de snoezelruimte.
Wij willen alle aanwezigen nogmaals bedanken voor hun bijdrage.
 
 
vrijdag, 07 oktober 2022 08:56

Timmermans Golftoernooi

Afgelopen mei hebben wij tijdens het Timmermans Golftoernooi weer een geweldig bedrag opgehaald voor stichting Sosijn.
Deze opbrengst is weer goed besteed.
Er zijn 2 bedden aangeschaft van het merk Atlas. Daarnaast hebben zij 2 nieuwe tilmatten in verschillende maten gekocht voor de zwembadlift. Nu kunnen alle kinderen in het zwembad.
Ook is er een nieuwe projector gekocht voor in de snoezelruimte.
Wij willen alle aanwezigen nogmaals bedanken voor hun bijdrage.
 
 
dinsdag, 05 juli 2022 12:34

TGT 2022

De foto's van het Timmermans Golf Toernooi 2022 zijn klaar.

https://myalbum.com/album/NGtj9cZRbzwwP5/

Graag een foto in PDF formaat? Neem contact met ons op.

woensdag, 29 juni 2022 09:00

Schade door zonnepaneeldeeltjes

Zonnepaneeldeeltjes komen bij een brand soms kilometers ver weg terecht.
Daardoor ontstaat mogelijk schade aan bijvoorbeeld vee of gewassen.
Wie er voor de kosten van het opruimen opdraait is vaak niet duidelijk,
aansprakelijkheid is niet altijd aan de orde.

Nationale Nederlanden biedt per direct dekking voor het opruimen van
zonnepaneeldeeltjes op de milieuschadeverzekering. 
Denk hierbij aan schade aan dieren of spullen van anderen en bedrijfsschade
door het opruimen.

Wellicht zullen er in de toekomst meerdere verzekeraars volgen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor via telefoonnummer 0162-427528.

woensdag, 04 mei 2022 07:47

Timmermans Golf Toernooi 2022

Vorig jaar mocht de stichting Sosijn, voor kinderen met een meervoudige beperking, uit Dussen een bedrag van 20.000 euro in ontvangst nemen. Daarvoor zijn verschillende zorgtoestellen aangeschaft waaronder een tillift. Dit jaar gaat de opbrengst niet alleen naar Sosijn. Ook Kloosterhoeve, een bijzondere locatie in Raamsdonksveer waar mensen met de ziekte van Huntington wonen, mag straks rekenen op een mooi bedrag.

https://dongen.nieuws.nl/nieuws/20220504/timmermans-golf-toernooi-2022-op-golfcentrum-dongen/

 

Per 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw groter dan honderd vierkante meter minimaal beschikken over energielabel C. Voor eigenaren die dat niet op orde hebben, kunnen de gevolgen groot zijn. Denk aan een forse boete of zelfs sluiting van het pand.

Op de website ep-online.nl zijn energielabels in te zien, maar er zijn ook veel panden die nog helemaal niet zo’n label hebben. Volgens veel energie-experts moeten bedrijven die nog geen of een te laag label hebben, niet langer wachten met het ondernemen van actie. De tijd dringt en als blijkt dat er aanpassingen gedaan moeten worden, dan heb je materialen en mankracht nodig. Iedereen weet dat die niet ruim voorhanden zijn.

Het ligt uiteraard erg aan de staat van je kantoorgebouw wat er exact gedaan moet worden. Sommige panden kunnen met redelijk eenvoudige aanpassingen en zonder al te veel bouwkundige ingrepen energielabel C bereiken. Denk aan zaken als isolatie, slimme verlichting en zonnepanalen.

Vier stappen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een vierstappenplan ontwikkeld voor bedrijven die nog geen C-label hebben.

 • Vraag een advies aan. Een energieadviseur controleert het gebouw op een aantal kenmerken, signaleert verbetermogelijkheden en maakt een kostenplaatje. Geef aan dat je minimaal energielabel C wilt halen met de maatregelen.
 • Er zijn subsidies beschikbaar. Bekijk hier de subsidiewijzer.
 • Laat de maatregelen voor 1 januari 2023 uitvoeren. RVO adviseert om voor 'no-regret' maatregelen te kiezen. Dat zijn maatregelen waar je geen spijt van krijgt, omdat ze te combineren zijn met alle gangbare alternatieven voor aardgas.
 • Laat het nieuwe label vaststellen en registreren.

Beslisboom

Op de website van RVO is ook een beslisboom te vinden waarmee je stap voor stap bepaalt of je met jouw pand aan de Energielabel C-verplichting moet voldoen. Ook zijn er voorbeelden van verschillende praktijksituaties die zich daarbij kunnen voordoen.

Verzekering

Wanneer je bouwkundige ingrepen gaat doen of zonnepanelen laat plaatsen, kan dat van invloed zijn op je zakelijke verzekeringen. Licht daarom altijd je financieel adviseur in over je plannen. De aanleg van zonnepanelen betekent een wijziging van je risicosituatie. De adviseur kan voor je kijken of er aanvullende (preventie)voorwaarden spelen en hoe de verzekeraar omgaat met schade: het is bij sommige verzekeringen bijvoorbeeld mogelijk om ook het opbrengstverlies na schade mee te verzekeren.

Alles op orde?

Met een geldig energielabel A, B of C voldoet je kantoor aan de norm voor 2023. Er wordt echter gestreefd naar een CO2-arme gebouwde omgeving in 2050. Ook voor bestaande bouw. Er zijn verschillende financiële regelingen die daarbij ondersteunen. Zit dus niet stil, maar onderzoek alvast energiebesparende maatregelen!

Ben je ondernemer en vraag je je af of de oorlog in Oekraïne impact heeft op je zakelijke verzekeringen? Het antwoord is ja, al ligt het natuurlijk aan je activiteiten. Voor elke ondernemer geldt dat het belangrijk is om de cyberveiligheid van het bedrijf op orde te brengen.

Cyberverzekering

Cyberverzekeringen richten zich niet specifiek op bedreigingen uit een bepaald land of een bepaalde regio en kennen daardoor in de regel geen specifieke uitsluiting(en). Toch kan oorlog in sommige verzekeringsvoorwaarden wel opgenomen zijn als uitsluiting: schade als gevolg daarvan wordt dan niet vergoed. Je financieel adviseur kan je hier meer over vertellen.
Voorkomen is beter dan genezen. Op deze pagina vind je tips om je te wapenen tegen een cyberaanval.

Zakenreizen

Vanzelfsprekend is de kleurcode voor Oekraïne rood: er geldt een negatief reisadvies. Ook voor aan Oekraïne en Rusland grenzende landen zijn aangescherpte reisadviezen uitgegeven. Wie toch afreist, kan zich niet beroepen op de reisverzekering als er iets gebeurt dat te maken heeft met de oorlog. Daarnaast is er vaak geen dekking op de annuleringsverzekering. Wel kun je contact opnemen met de organisatie waar de (zaken)reis is geboekt.

Goederen

Een aantal goederentransportverzekeringen kent een ‘M3’-clausule. Met die clausule is oorlogs- en stakersrisico meeverzekerd voor goederen aan boord van zeeschepen en luchtvaartuigen, wanneer deze worden overvallen door onder meer een oorlogssituatie. In het geval van Oekraïne is op dit moment geen sprake meer van een onvoorziene situatie. Daarom beëindigen veel verzekeraars deze dekking voor dat gebied.

Krediet

Lever je producten of diensten aan debiteuren gevestigd in de Oekraïne? Dan doe je er goed aan dit risico te heroverwegen en bijvoorbeeld over te gaan op vooruitbetaling. De dekking die kredietverzekeraars bieden aan leveranciers, kan verder worden aangepast. Het gaat dan om de dekking, maar ook om premie en voorwaarden.

Aanwezig in Oekraïne

Heb je medewerkers in Oekraïne of ben je er zelf als ondernemer, houd er dan rekening mee dat de ziekteverzuimverzekering en de arbeidsongeschiktheidsverzekering een uitsluiting kennen voor letsel als gevolg van oorlog. Zorg dat je geregistreerd bent bij het ministerie van Buitenlandse Zaken

Bedrijfsschade

Loopt je bedrijf inkomsten mis door de situatie? Dat wordt niet gedekt door een reguliere bedrijfsschadeverzekering. Zo’n verzekering dekt bijvoorbeeld schade wanneer door een brand of storm je bedrijf een tijdje stil ligt. Schade als gevolg van oorlog is in de regel uitgesloten.

Let op!

Verschillende verzekeraars kunnen verschillende voorwaarden hanteren. Neem bij vragen altijd contact op met je financieel adviseur of verzekeraar. Lees hier de informatie van het Verbond van Verzekeraars.

woensdag, 02 maart 2022 13:27

Situatie Oekraïne

 

 

Gezien de recente ontwikkelingen in Oekraïnie en Rusland zeggen verzekeraars de polisdekking van het oorlogsrisico per direct op met inachtneming van de opzegtermijn van 7 dagen.   Wij zien dan ook dat de dekkingen tussen 03 en 07 maart 2022 vervallen, dit is een ongewone en vervelende situatie voor alle betrokken.

Het oorlogs- en stakersrisico (M3)

Deze opzegging geldt voor goederentransportverzekeringen met dekking voor het oorlogs- en stakersrisico (M3). Met deze dekking zijn goederen verzekerd tegen schade door oorlog of aan staking gerelateerde oorzaken. De verzekerde zaken zijn alleen gedekt als ze zich bevinden aan boord van zeeschepen en luchtvaartuigen. In uw polisvoorwaarden is omschreven wat deze dekking precies inhoudt.

Voor welk gebied geldt de opzegging?

Op dit moment zijn opzeggingen van de polisdekking voor het oorlogsrisico alleen van toepassing voor alle zendingen naar, van of via Oekraïne, De Zwarte Zee of de Zee van Azov (de gehele kustlijn, inclusief Rusland en Oekraïne). Verzekeraars behouden het recht voor, om dit gebied aan te passen naar de meest recente ontwikkelingen.

Wat betekent dit?

De opzegging van de polisdekking voor het oorlogsrisico geldt voor transportverzekeringen met de clausule M3 of vergelijkbare clausules met zendingen naar, van of via Oekraïne, de Zwarte Zee of de Zee van Azov (de hele kustlijn, inclusief Rusland en Oekraïne).

Voor het opnieuw in dekking nemen van het oorlogsrisico kunt u contact met ons opnemen, bijvoorbeeld in situaties waarin (humanitair) transport noodzakelijk is. Wij bekijken voor u naar de mogelijkheden.

Informatiepagina Oekraïne

Het Verbond van Verzekeraars heeft een themapagina geopend over de Oekraïne, met informatie over de situatie in relatie tot verzekeren. “Met de Russische inval, is het risicoprofiel van Oekraïne duidelijk veranderd. En ook als er nieuwe sancties worden uitgevaardigd, kan dit effect hebben op verzekerden en op hoe verzekeraars om moeten gaan met wet- en regelgeving.”

Zo moeten bedrijven en zeker ook financiële instellingen extra alert zijn op toevoegingen aan de zogenoemde sanctielijsten, waarschuwt het Verbond. Deze lijsten worden regelmatig aangepast op basis van verscherpte sancties door onder andere de Verenigde Naties, de Verenigde Staten en de Europese Unie. Handel met en het faciliteren van activiteiten met personen of entiteiten op deze lijsten is verboden, er staan dan ook hoge boetes op.

donderdag, 17 februari 2022 08:01

Preventietips extreem weer

Storm Dudley trekt sinds woensdag ons land over. Het KNMI gaf donderdag in de noordelijke provincies code geel af vanwege zware windstoten die lokaal kunnen oplopen tot wel 100 kilometer per uur. Na een korte periode van rust op donderdagmiddag volgt op vrijdag alweer de volgende storm: Eunice is naar verwachting krachtiger dan Dudley.

Ons klimaat verandert. Dat merken we door extremer weer zoals fikse hagelbuien, hevige neerslag of juist langere periodes van droogte. Het toenemende extreme weer zorgt voor meer overlast en schade bij particulieren, ondernemers en bedrijven. Denk aan ondergelopen straten, huizen en bedrijfspanden vanwege te veel neerslag in korte tijd. En daarnaast herinnert iedereen zich de hevige storm in januari 2018 nog wel, waarbij zelfs daken van gebouwen werden geblazen. Om burgers en bedrijven te helpen zoveel mogelijk schade door noodweer te voorkomen, delen we op deze pagina preventietips.

Door de juiste preventieve maatregelen te treffen, kun je jouw onderneming schade en gedoe door extreem weer besparen. Een voorbeeld daarvan is een abonnement op een weerstation die ver van tevoren waarschuwt voor zware weersomstandigheden. Zo kun je op tijd schadebeperkende maatregelen nemen.

Calamiteitenplan

Zorg daarnaast voor een (rampen)calamiteitenplan. Onderzoek welke risico's jouw bedrijf loopt en zoek naar oplossingen zoals bijvoorbeeld uitwijkmogelijkheden, extra preventieve voorzieningen en maak vooraf afspraken met leveranciers, personeel en de gemeente.

Hieronder de preventietips voor ondernemers en bedrijven onderverdeeld per weertype:

Neem dan zo snel mogelijk contact op met onze schadebehandelaar, zij helpen je op weg en zorgen voor een correcte schadeafwikkeling.

Voor een taxichauffeur is het moeilijk een WA-verzekering voor de taxi af te sluiten. Aan de ene kant zijn verzekeraars terughoudend geworden in het verzekeren van taxi’s. Aan de andere kant vragen zij aan de chauffeurs die ze nog wel willen verzekeren een hoge premie of moet u aan strenge voorwaarden voldoen. Vaak kan een taxichauffeur voor zijn WA-verzekering alleen nog bij de Vereende terecht.

De RijBeterBox

De Vereende wil het verzekeren van de taxi’s weer aantrekkelijk maken voor de reguliere verzekeraars. Dit wil de Vereende doen door taxichauffeurs, zonder extra kosten, de mogelijkheid te bieden om met de RijBeterBox (RBB) te rijden. U kunt ook met de RBB gaan rijden, dat kost u niets extra’s. U betaalt hiervoor wel € 80,- borg, die u weer terugkrijgt als u de RBB zonder beschadigingen inlevert. De RBB steekt u eenvoudig in uw OBD stekker in uw taxi. Dit kleine kastje meet uw rijgedrag en maakt uw rijgedrag voor u inzichtelijk. Op basis van uw rijgedrag krijgt u per e-mail feedback hoe u uw rijgedrag kunt verbeteren. En u krijgt een rijgedragscore. Wanneer uw score gemiddeld 86 is op een 100-puntschaal is het de bedoeling dat u kunt overstappen naar een reguliere verzekeraar. U toont dan aan dat u een goede chauffeur bent, en daarmee een laag risico vormt voor de verzekeraar. De Vereende is hiervoor met een aantal reguliere verzekeraars in gesprek en roept hen op om goed-rijdende chauffeurs een aantrekkelijke verzekeringsaanbieding te doen.

Wat levert het u als taxichauffeur op?

Plan A: taxichauffeur krijgt een aanbod van een reguliere verzekeraar De Vereende is in gesprek met reguliere verzekeraars om taxichauffeurs met een goede rijscore uit de RijBeterBox een verzekeringsaanbod te doen. U kunt dan, dankzij die goede rijscore, met de autoverzekering voor uw taxi, terug naar een reguliere verzekeraar.Deze reguliere verzekeraars blijven mogelijk nog additionele acceptatiecriteria hanteren.

Plan B: taxichauffeur krijgt tot 30% korting Wanneer deze verzekeraars hun verantwoordelijkheid niet nemen en niet mee willen werken aan terugkeer van de goed scorende chauffeurs naar de reguliere verzekeringsmarkt, dan gaat de Vereende korting geven aan taxichauffeurs met een goede rijscore. Deze premiekorting zal op zijn vroegst in 2023 van toepassing worden. De goed-rijdende chauffeur wordt beloond met een premiekorting tot maximaal 30%. De minder-goed-rijdende chauffeur wordt niet gestraft met een hogere premie bij de Vereende.

Uiteraard kan de Vereende geen garantie bieden, omdat andere verzekeraars hun eigen acceptatie- en premiebeleid hebben. Wanneer geen van de verzekeraars bereid is om aan de oproep van de Vereende te voldoen, dan gaat de Vereende goed-scorende chauffeurs tot 30% korting op de dan geldende premie geven.

Alles voor u op een rij:

 • Geen extra kosten (behalve verzendkosten en eventueel een verlengkabeltje)
 • Installeren is plug & play
 • Inzicht in uw rijgedrag en tips om uw rijgedrag te verbeteren
 • Als gevolg van uw betere rijgedrag: minder schades, minder onderhoudskosten en lager brandstofverbruik
 • Bij een goede score kunt u mogelijk overstappen naar een reguliere verzekeraar
 • Wanneer verzekeraars goed-rijdende taxichauffeurs van de Vereende geen aanbod willen doen, ontvangt u bij een goede score tot 30% korting op de premie

 

Bestel hier de RijBeterBox of bekijk alle informatie over dit initiatief 

Pagina 1 van 3
Timmermans Verzekeringen Logo

  • Adres

   Mathildastraat 48
   4901 HC Oosterhout
   Nederland

   0162-427528
   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   Ma – Vr: 08:30 – 17:00

   Social Media