Privacy Statement

Timmermans Verzekeringen B.V. is een advies- en bemiddelingsbedrijf. Wij adviseren en bemiddelen in verzekeringen en andere financiële producten en diensten. Om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren verwerken wij persoonsgegevens van u, onze klant. Daarbij houden wij ons aan de geldende wet- en regelgeving. Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonsgegevens waarover wij beschikken goed zijn beschermd. Wij willen u in deze privacyverklaring graag informeren over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die nodig zijn om de door u aangevraagde verzekeringen e.d. te verzorgen. Daarbij streven wij er steeds naar deze gegevens juist en actueel te houden. Wij verwerken:

 • Contactgegevens zoals naam, volledig adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze hebben wij nodig om met u contact op te kunnen nemen, een offerte, polisblad of factuur toe te sturen etc.
 • Geboortedatum en gegevens van uw identiteitsbewijs. Deze hebben wij nodig om uw identiteit vast te stellen. Dat zijn wij wettelijk verplicht.
 • Gegevens van uw bankrekening. Wij kunnen u dan een juiste factuur sturen, met uw toestemming een premie incasseren of een schade aan u uitbetalen.
 • Afhankelijk van de verzekering of het financiële product of dienst die u bij ons aanvraagt hebben wij meestal nog meer gegevens nodig. Daarbij kunt u denken aan uw gezinssamenstelling bij een reisverzekering, het kenteken van uw auto wanneer u deze wenst te verzekeren en gegevens over uw huidige verzekering om een vergelijking te kunnen maken.
 • Ook vragen wij vrijwel altijd naar een eventueel strafrechtelijk verleden en naar schades die u heeft gehad, in de afgelopen 8 jaren.
 • Voor sommige verzekeringen of financiële producten kan het nodig zijn dat wij u vragen naar uw BSN of dat wij enkele gegevens verwerken omtrent uw gezondheid. 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij hebben deze gegevens nodig om voor u de aangevraagde verzekering of financiële product te kunnen verzorgen. Enkele voorbeelden:
Op uw reisverzekering moeten alle meereizende gezinsleden staan. En de premie is mede afhankelijk van het aantal meereizende personen.
Op uw autopolis moeten de juiste gegevens van uw auto staan. De verzekeraar bepaalt bovendien de premie mede op de gegevens van uw auto. 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Dat doen wij zolang als nodig is. Soms is in de wet bepaald hoelang dat is. In andere gevallen bepalen wij zelf hoe lang persoonsgegevens worden bewaard. Dat is in ieder geval zolang als uw financiële product via ons loopt. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.

Welke rechten heeft u?

Omdat wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u een aantal rechten. Deze rechten zijn:

 • het recht om uw persoonsgegevens zoals wij deze hebben vastgelegd in te zien en indien deze feitelijk onjuist zijn, te laten corrigeren;
 • het recht om aan ons te vragen uw persoonsgegevens (deels) te verwijderen. Wij zullen na zo’n verzoek nagaan welke persoonsgegevens wij kunnen verwijderen. Soms zijn wij gebonden aan wettelijke bewaartermijnen en kunnen wij zo’n verzoek (nog) niet of niet volledig inwilligen;
 • het recht van dataportabiliteit. Wij zullen dan uw gegevens aan u meegeven of op uw verzoek doorsturen naar een andere organisatie;
 • het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens. Ook hier geldt dat wij soms gebonden zijn aan wettelijke bewaartermijnen waardoor wij uw verzoek niet of nog niet altijd volledig kunnen inwilligen;
 • het recht ons te vragen (tijdelijk) te stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens.

Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens die wij verwerken is beveiligen. U kunt denken aan een middels firewall en virusscanner beveiligd computersysteem, alleen toegankelijk voor bevoegde medewerkers na invoering van een persoonlijk  wachtwoord. De ruimten waarin de gegevens zijn opgeslagen worden beveiligd met een inbraakalarmsysteem.

Geven wij uw gegevens door aan derden?

Ja, wij gegeven uw gegevens soms, deels door aan derden. Dat doen wij alleen met uw goedkeuring of wanneer wij dat wettelijk verplicht zijn.
Dat doen wij bijvoorbeeld aan een verzekeraar of bankinstelling, wanneer dat nodig is voor het door u aangevraagde of lopende financiële product. Verder bijvoorbeeld aan een schade-experts die uw schade komt opnemen, aan een database voor fraudebestrijding (Stichting Cis) of aan externe partijen die gegevens in onze opdracht verwerken, zoals onze ICT-beheerder.
Soms zijn wij wettelijk verplicht gegevens over te dragen aan partijen of instanties.  
Met externe partijen die gegevens in onze opdracht verwerken, hebben wij schriftelijke afspraken over hoe met de gegevens wordt omgegaan.

Het gebruik van deze site en cookies

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen.
Bij het bezoek van onze site, worden er geen cookies op uw computer geplaatst.

Wijzigingen privacywetgeving

De privacywetgeving is in beweging. Wij behouden ons daarom het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen wanneer ons dat nodig lijkt. Dat kan het geval zijn bij wijzigingen in wet of rechtspraak. Wij kunnen dat ook doen om deze verklaring uit te breiden of te verduidelijken.
Deze privacyverklaring is van toepassing per 25 mei 2018.

Vragen of klachten?

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of heeft u een klacht over privacy? Neemt u dan contact op met:
Timmermans Verzekeringen B.V.
t.a.v. N. Timmermans
Mathildastraat 48
4901 HC  Oosterhout

U kunt een klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vindt u op de website  https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Timmermans Verzekeringen Logo

  • Adres

   Mathildastraat 48
   4901 HC Oosterhout
   Nederland

   0162-427528
   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   Ma – Vr: 08:30 – 17:00

   Social Media