In Nederland worden zo’n 500.000 fietsen per jaar gestolen. Lang niet iedereen doet aangifte. De waarde van de gestolen fietsen neemt echter flink toe, als gevolg van de opmars van de e-bike.

Veruit de meeste aangiften van e-bikes gaan over diefstal ‘gewoon’ op straat. Maar er werd in 2021 ook bijna 2.000 keer aangifte gedaan van diefstal uit woningen, (garage-)boxen, schuren, kantoorpanden en andere gebouwen. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal (S.A.F.E.) die aanraadt om de fiets ook op deze plekken met twee sloten op slot te zetten en vast te maken aan grond of muur.

Verzekeren

Het verzekeren van een elektrische fiets kan afhankelijk van de waarde en de manier waarop jij de fiets gebruikt, verstandig zijn. Verzekeraars rekenen voor een elektrische (stads)fiets 20 procent minder premie dan voor een niet-elektrische variant, blijkt uit onderzoek van MoneyView. Ook wordt er vaak korting gegeven wanneer een fiets beschikt over een tracking systeem.

Een verklaring voor de lagere premie kan zijn dat e-bikes (nu nog) meer dan stadsfietsen worden gebruikt voor recreatief fietsen en minder voor “de boodschappen”. Waar stadsfietsen vaker worden geparkeerd bij diefstalgevoelige plekken als stations en winkelcentra is dat bij elektrische fietsen (nog) minder het geval. Dit beeld zal naar verwachting gaan veranderen, voorspelt MoneyView, door de komst van goedkopere e-bikes en de toename van het gebruik, ook onder jongere fietsers.

Wat is gedekt?

Bij de meeste verzekeraars is schade en diefstal gedekt. Let daarbij op of ook accessoires zoals fietszitjes zijn meeverzekerd. Ook kun je vaak pechhulp meeverzekeren. Stel dat je iemand anders schade toebrengt, dan is dat gedekt op je gewone aansprakelijkheidsverzekering. Houd er rekening mee dat een speed pedelec anders dan een e-bike gezien wordt als een bromfiets waarvoor een WA-verzekering verplicht is. Wordt je fiets uit een dichte schuur gestolen, dan bestaat er vaak ook dekking op de inboedelverzekering. Heb je zowel een fiets- als een inboedelverzekering, kijk dan welke voorwaarden je de beste schadevergoeding opleveren.

Twee sleutels

Verzekeraars eisen wel dat de fiets op slot wordt gezet met een goedgekeurd (elektronisch) slot. En bij diefstal van de fiets moet je als eigenaar twee originele sleutels kunnen laten zien. Uit een klachtzaak bij klachteninstituut Kifid blijkt dat de verzekeraar er niet mee akkoord gaat dat een eigenaar een van de twee sleutels in een fietstas bewaart. Toen de fiets werd gestolen, was ook de reservesleutel weg. Dat betekende geen dekking. In de voorwaarden stond namelijk duidelijk dat de sleutels zorgvuldig bewaard moeten worden.

Vorig jaar mocht de stichting Sosijn, voor kinderen met een meervoudige beperking, uit Dussen een bedrag van 20.000 euro in ontvangst nemen. Daarvoor zijn verschillende zorgtoestellen aangeschaft waaronder een tillift. Dit jaar gaat de opbrengst niet alleen naar Sosijn. Ook Kloosterhoeve, een bijzondere locatie in Raamsdonksveer waar mensen met de ziekte van Huntington wonen, mag straks rekenen op een mooi bedrag.

https://dongen.nieuws.nl/nieuws/20220504/timmermans-golf-toernooi-2022-op-golfcentrum-dongen/

 

Per 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw groter dan honderd vierkante meter minimaal beschikken over energielabel C. Voor eigenaren die dat niet op orde hebben, kunnen de gevolgen groot zijn. Denk aan een forse boete of zelfs sluiting van het pand.

Op de website ep-online.nl zijn energielabels in te zien, maar er zijn ook veel panden die nog helemaal niet zo’n label hebben. Volgens veel energie-experts moeten bedrijven die nog geen of een te laag label hebben, niet langer wachten met het ondernemen van actie. De tijd dringt en als blijkt dat er aanpassingen gedaan moeten worden, dan heb je materialen en mankracht nodig. Iedereen weet dat die niet ruim voorhanden zijn.

Het ligt uiteraard erg aan de staat van je kantoorgebouw wat er exact gedaan moet worden. Sommige panden kunnen met redelijk eenvoudige aanpassingen en zonder al te veel bouwkundige ingrepen energielabel C bereiken. Denk aan zaken als isolatie, slimme verlichting en zonnepanalen.

Vier stappen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een vierstappenplan ontwikkeld voor bedrijven die nog geen C-label hebben.

 • Vraag een advies aan. Een energieadviseur controleert het gebouw op een aantal kenmerken, signaleert verbetermogelijkheden en maakt een kostenplaatje. Geef aan dat je minimaal energielabel C wilt halen met de maatregelen.
 • Er zijn subsidies beschikbaar. Bekijk hier de subsidiewijzer.
 • Laat de maatregelen voor 1 januari 2023 uitvoeren. RVO adviseert om voor 'no-regret' maatregelen te kiezen. Dat zijn maatregelen waar je geen spijt van krijgt, omdat ze te combineren zijn met alle gangbare alternatieven voor aardgas.
 • Laat het nieuwe label vaststellen en registreren.

Beslisboom

Op de website van RVO is ook een beslisboom te vinden waarmee je stap voor stap bepaalt of je met jouw pand aan de Energielabel C-verplichting moet voldoen. Ook zijn er voorbeelden van verschillende praktijksituaties die zich daarbij kunnen voordoen.

Verzekering

Wanneer je bouwkundige ingrepen gaat doen of zonnepanelen laat plaatsen, kan dat van invloed zijn op je zakelijke verzekeringen. Licht daarom altijd je financieel adviseur in over je plannen. De aanleg van zonnepanelen betekent een wijziging van je risicosituatie. De adviseur kan voor je kijken of er aanvullende (preventie)voorwaarden spelen en hoe de verzekeraar omgaat met schade: het is bij sommige verzekeringen bijvoorbeeld mogelijk om ook het opbrengstverlies na schade mee te verzekeren.

Alles op orde?

Met een geldig energielabel A, B of C voldoet je kantoor aan de norm voor 2023. Er wordt echter gestreefd naar een CO2-arme gebouwde omgeving in 2050. Ook voor bestaande bouw. Er zijn verschillende financiële regelingen die daarbij ondersteunen. Zit dus niet stil, maar onderzoek alvast energiebesparende maatregelen!

Met bepaalde keurmerken of alarmsystemen kun je bij veel verzekeraars korting krijgen op de premie van je inboedelverzekering. Soms stelt de verzekeraar zo’n alarm verplicht. Bijvoorbeeld wanneer je een dure inboedel wilt verzekeren. Heb je een alarm laten installeren, dan is het belangrijk om het consequent in te schakelen en dat ook van je huisgenoten te vragen!

De gemiddelde inboedel in Nederland is ongeveer € 45.000 waard. Maar wie bijvoorbeeld veel kostbare sieraden of kunst heeft, zit daar al snel boven. De verzekeraar wil die spullen dan vaak alleen verzekeren wanneer klanten hun woning extra goed beschermen.

Niet aangezet

Recent ging een consument daar behoorlijk de mist mee in. Er werd bij haar ingebroken en de schade bedroeg maar liefst € 104.000. Wat was er gebeurd: haar zoon had het huis verlaten zonder de alarminstallatie aan te zetten. En de verzekeraar had dat wel verplicht gesteld. Dat was ook door haar adviseur met haar besproken.

De verzekeraar weigerde daarop de schade uit te keren. De vrouw stapte naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Ze vond dat ze niet goed was voorgelicht. Volgens Kifid is het echter de eigen verantwoordelijkheid van bewoners om een alarminstallatie ook daadwerkelijk in te schakelen.

De moraal van dit verhaal

 • Inbraakpreventie is altijd een goed idee. Een Keurmerk Veilig Wonen of een alarmsysteem beschermen je kostbare spullen. Bijkomend voordeel is dat ze vaak een premiekorting op je inboedelverzekering opleveren van rond de 15 procent. Je financieel adviseur kent de details!
 • Heb je veel kostbare spullen zoals sieraden of kunst, geef dit dan aan wanneer je een inboedelverzekering afsluit. Licht onze medewerkers ook in wanneer je een nieuw sieraad, kunstwerk of antiek in bezit krijgt.
 • Stelt de verzekeraar een alarminstallatie verplicht, neem dan met een van onze medewerkers de eisen goed door. Vaak staat er in de voorwaarden dat het alarm ’s nachts en bij het verlaten van het huis moet zijn ingeschakeld. Zorg ook dat het alarm daadwerkelijk wordt gebruikt, en bespreek dit met je kinderen of andere huisgenoten.

Stel je voor: je hebt een geschil met je buurman, je werkgever of je huurbaas en je hebt hiervoor je rechtsbijstandverzekeraar ingeschakeld. Maar die schat de kans op succes laag in en wil de zaak niet behandelen. Of er na een paar pogingen mee ophouden. Wist je dat je dan recht hebt op een second opinion?

Het is wettelijk vastgelegd dat elke rechtsbijstandverzekeraar in de verzekeringsvoorwaarden een geschillenregeling moet opnemen. Die speelt in drie situaties een rol:

 1. De verzekeraar wil je geschil niet in behandeling nemen omdat er geen redelijke kans is op succes
 2. De verzekeraar neem de zaak wel in behandeling maar schat gaandeweg de kans op succes te klein in en staakt de zaak
 3. Er is een meningsverschil tussen jou en de verzekeraar over de juridische stappen die in een zaak genomen moeten worden.

Haalbaarheid van de zaak

In die gevallen heb je als verzekerde recht op een second opinion en de verzekeraar moet je ook op dat recht wijzen. De second opinion houdt in dat een externe onafhankelijke advocaat nogmaals naar de haalbaarheid van jouw zaak kijkt. Denkt die dat er nog wel kansen zijn, dan moet de verzekeraar de behandeling voortzetten. Oordeelt de advocaat dat de verzekeraar gelijk heeft, dan kan het dossier worden gesloten. Overigens staat het je vrij om de zaak dan op eigen kosten voort te zetten met een andere advocaat. Win je dan alsnog de zaak, dan kun je die advocaatkosten soms toch nog verhalen op je verzekering.

Bestaand conflict

Het komt ook voor dat de verzekeraar de behandeling van een geschil al op voorhand afwijst omdat het geschil al liep toen de verzekering werd afgesloten. Je ziet bijvoorbeeld een ontslag aankomen en sluit dan snel een rechtsbijstandverzekering af. In zo’n geval mag de verzekeraar terecht beslissen om jouw zaak niet op te pakken en kun je geen gebruik maken van de geschillenregeling.

Klachteninstituut

Vind je dat de second opinion niet correct tot stand is gekomen? Dan kun je je wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Lees hier meer over hoe het Kifid omgaat met klachten over de rechtsbijstandverzekeraar.

Er zijn veel verschillende levensverzekeringen en soms is het moeilijk om door de bomen het bos te zien. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen een overlijdensrisicoverzekering en een uitvaartverzekering?

Om meteen maar antwoord te geven op de vraag: nee, je bent niet dubbel verzekerd wanneer je deze beide producten in je verzekeringsmap hebt zitten. De producten dekken ieder een ander risico af en dienen ieder een ander doel.

Makkelijker voor nabestaanden

De overeenkomst tussen de twee is dat beide bedoeld zijn om het leven van je nabestaanden een stukje makkelijker te maken. Bij de uitvaartverzekering gaat dat om een heel specifiek doel: de bekostiging van de uitvaart en de begeleiding ervan.

Bij een overlijdensrisicoverzekering is het doel veel breder: er wordt dan een bepaald geldbedrag uitgekeerd dat door de achterblijvende partner vaak wordt gebruikt om meteen een stuk van de hypotheek mee af te lossen. Maar het bedrag kan ook worden ingezet om gedurende een periode het maandinkomen aan te vullen. Het geld is bedoeld om te zorgen dat je nabestaanden niet in de financiële problemen komen. 

Verschil in uitkering

Het grote verschil tussen de twee verzekeringen is dat een overlijdensrisicoverzekering niet uitkeert wanneer de verzekeringnemer na de looptijd, van bijvoorbeeld vijftien of twintig jaar, nog leeft. Het risico van vroegtijdig overlijden heeft zich dan niet voorgedaan. Vergelijk het met een brandverzekering: die keert ook alleen uit wanneer het risico zich daadwerkelijk voordoet. Een uitvaartverzekering keert echter altijd uit: overlijden doen we uiteindelijk allemaal.

Overbodig?

Zoals gezegd ben je niet dubbel verzekerd als je deze beide polissen in huis hebt. Een uitvaartverzekering maakt een overlijdensrisicoverzekering niet overbodig: de nabestaanden kunnen er immers niet de hypotheek mee aflossen of hun maandinkomen mee aanvullen. Ze kunnen er alleen de begrafenis of crematie van bekostigen.

Andersom maakt een ORV een uitvaartverzekering ook niet overbodig. Wanneer iemand overlijdt ná de looptijd van de ORV, vindt er immers geen uitkering uit die verzekering plaats. Wanneer er dan ook geen uitvaartverzekering is afgesloten, dan moet de uitvaart uit eigen middelen worden betaald.

Alleen wanneer iemand vroegtijdig overlijdt zou een deel van de ORV-uitkering kunnen worden ingezet om de uitvaart te betalen. Overigens hebben ook veel kapitaalkrachtige particulieren toch een uitvaartverzekering: het gaat hen niet alleen om de uitkering, maar vooral om de begeleiding en de ontzorging.

Online winkels zijn altijd open, steeds meer kinderen krijgen hun zakgeld digitaal en jongeren betalen met hun mobiele telefoon. Daarom is ‘Van doekoe tot digi’, het thema van de elfde Week van het Geld die dit jaar van 28 tot en met 31 maart gehouden wordt. Een mooie gelegenheid om met je kind in gesprek te gaan!

Op tal van scholen in Nederland, van basisschool tot mbo, wordt er aandacht besteed aan de week van het geld. Medewerkers van banken, verzekeraars en financieel advieskantoren geven in één week duizenden gastlessen en workshops aan kinderen. Bijvoorbeeld over het maken van keuzes. Je kunt je geld immers maar één keer uitgeven, dus je moet goed nadenken wat je ermee doet!

Thuis

Ook thuis kun je met je kinderen aan de slag. Op deze site vind je onder het kopje activiteiten leuke filmpjes en doe-platen voor kinderen op de basisschool. Zoals: hoe leer je om zelf geld te verdienen? Of: zou je je huisdier verzekeren? En: wat zou je verzekeren op je verjaardagsfeest? Een ongeluk zit immers in een klein hoekje. Ook voor iets oudere kinderen vind je leuke en nuttige ‘conversation starters’, over sparen, schulden en vals geld. Maar ook over geld en geluk.

Goede basis

De Week van Geld wordt georganiseerd door Wijzer in geldzaken. Deze organisatie wijst ouders op het belang om met hun kinderen in gesprek te gaan over geldzaken. Uit onderzoek blijkt, dat als je jong leert om verstandig om te gaan met geld, dit een goede basis legt voor financiële zelfstandigheid bij volwassenheid.

Een auto is regelmatig het mikpunt van diefstal en inbraak. Een dergelijk voorval kan je veel geld kosten. Met deze tips kan je er zelf iets aan doen om de kans op deze voorvallen te verkleinen.

TIP 1: Maak je auto onaantrekkelijk

• Laat het kenteken in alle ramen ertsen

• Voorzie je auto van een alarm en laat dit goed zichtbaar zijn

• Beveilig je auto met een startonderbreker ( vanaf '98 verplicht AF fabriek )

TIP 2: Laat je auto veilig achter

• Sluit je auto altijd af

• Controleer ook de achterramen en deuren

• Draai de wielen in de richting van de stoeprand en zet de auto op het stuurslot

• Haal altijd de sleutel uit het contact (en uit je auto) als je uitstapt

• Parkeer je auto op een plek die goed zichtbaar is

• Parkeer je auto niet in risicogebieden

TIP 3: Laat nooit waardevolle spullen achter

• Neem alle kostbaarheden mee

• Neem opladers en houders mee en veeg de afdrukken (zuignappen) van het navigatiesysteem van het raam

• Laat je auto met een geopend dashboardkastje achter, zodat zichtbaar is dat er geen waardevolle spullen in liggen

• Dek een lege laadruimte niet af

TIP 4: Let op je autosleutels

• Leg binnenshuis je sleutels niet zichtbaar neer

• Laat je sleutels in een openbare gelegenheid niet onbeheerd achter

TIP 5: Wees alert bij een particuliere koper

• Ga altijd mee met een proefrit en stap tijdens de proefrit niet uit de auto

• Zorg dat je je sleutels terugkrijgt na de proefrit

• Geef je auto bij verkoop pas af wanneer deze is betaald, het kenteken is overgeschreven en je een officieel vrijwaringsbewijs hebt ontvangen

 

Ben je ondernemer en vraag je je af of de oorlog in Oekraïne impact heeft op je zakelijke verzekeringen? Het antwoord is ja, al ligt het natuurlijk aan je activiteiten. Voor elke ondernemer geldt dat het belangrijk is om de cyberveiligheid van het bedrijf op orde te brengen.

Cyberverzekering

Cyberverzekeringen richten zich niet specifiek op bedreigingen uit een bepaald land of een bepaalde regio en kennen daardoor in de regel geen specifieke uitsluiting(en). Toch kan oorlog in sommige verzekeringsvoorwaarden wel opgenomen zijn als uitsluiting: schade als gevolg daarvan wordt dan niet vergoed. Je financieel adviseur kan je hier meer over vertellen.
Voorkomen is beter dan genezen. Op deze pagina vind je tips om je te wapenen tegen een cyberaanval.

Zakenreizen

Vanzelfsprekend is de kleurcode voor Oekraïne rood: er geldt een negatief reisadvies. Ook voor aan Oekraïne en Rusland grenzende landen zijn aangescherpte reisadviezen uitgegeven. Wie toch afreist, kan zich niet beroepen op de reisverzekering als er iets gebeurt dat te maken heeft met de oorlog. Daarnaast is er vaak geen dekking op de annuleringsverzekering. Wel kun je contact opnemen met de organisatie waar de (zaken)reis is geboekt.

Goederen

Een aantal goederentransportverzekeringen kent een ‘M3’-clausule. Met die clausule is oorlogs- en stakersrisico meeverzekerd voor goederen aan boord van zeeschepen en luchtvaartuigen, wanneer deze worden overvallen door onder meer een oorlogssituatie. In het geval van Oekraïne is op dit moment geen sprake meer van een onvoorziene situatie. Daarom beëindigen veel verzekeraars deze dekking voor dat gebied.

Krediet

Lever je producten of diensten aan debiteuren gevestigd in de Oekraïne? Dan doe je er goed aan dit risico te heroverwegen en bijvoorbeeld over te gaan op vooruitbetaling. De dekking die kredietverzekeraars bieden aan leveranciers, kan verder worden aangepast. Het gaat dan om de dekking, maar ook om premie en voorwaarden.

Aanwezig in Oekraïne

Heb je medewerkers in Oekraïne of ben je er zelf als ondernemer, houd er dan rekening mee dat de ziekteverzuimverzekering en de arbeidsongeschiktheidsverzekering een uitsluiting kennen voor letsel als gevolg van oorlog. Zorg dat je geregistreerd bent bij het ministerie van Buitenlandse Zaken

Bedrijfsschade

Loopt je bedrijf inkomsten mis door de situatie? Dat wordt niet gedekt door een reguliere bedrijfsschadeverzekering. Zo’n verzekering dekt bijvoorbeeld schade wanneer door een brand of storm je bedrijf een tijdje stil ligt. Schade als gevolg van oorlog is in de regel uitgesloten.

Let op!

Verschillende verzekeraars kunnen verschillende voorwaarden hanteren. Neem bij vragen altijd contact op met je financieel adviseur of verzekeraar. Lees hier de informatie van het Verbond van Verzekeraars.

Een foutje in de belastingaangifte is zo gemaakt. Het gaat immers om veel getallen en bedragen. Hier hebben we 5 veelgemaakte fouten op een rij gezet, zo weet u zeker dat u deze fouten niet meer maakt!

Een verkeerd rekeningnummer ingevoerd, een typefout in uw naam of bedragen omgedraaid. Check, check en dubbelcheck dus je ingevoerde gegevens. Heeft u een fout gemaakt terwijl de aangifte al verzonden hebt? Dan leest u hier hoe u deze fout kunt herstellen. 

Het te laat indienen van je belastingaangifte, het niet op tijd kunnen vinden van alle benodigde papieren en gegevens… uw belastingaangifte is zomaar te laat ingeleverd. U zult in eerste instantie een tweede termijn krijgen. Probeer die wel te halen want boetes voor te laat inleveren kunnen flink oplopen!

Er zijn veel kosten die u kunt aftrekken. Denk aan gemaakte studiekosten en zorgkosten die buiten uw verzekering vallen. Omdat er zoveel mogelijkheden zijn is het makkelijk om er 1 over het hoofd te zien en dat zou zonde zijn. In dit overzicht vind u alle aftrekposten op een rij.

Ook zijn er best wat heffingskortingen te verkrijgen. Dit zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Bijvoorbeeld de heffingskorting voor groene beleggingen. Hier vind u alle soorten heffingskortingen.

Pensioen- of vut-uitkering hoort in de rubriek 'loon uit vroegere dienstbetrekking' en dus niet in de rubriek 'loon uit tegenwoordige dienstbetrekking'. Deze worden vaak met elkaar verward.

U moet de WOZ-waarde gebruiken van de beschikking van het jaar ervoor (als je bijvoorbeeld aangifte doet over 2021, gebruik je de WOZ-beschikking 2021, met als peildatum 1 januari 2020) en dus niet de bedragen uit de beschikking die u begin 2022 hebt ontvangen, want die gaat over de WOZ-waarde van 1 januari 2021.

P.s. foutje gemaakt? Geen paniek. Ook als u de belastingaangifte al hebt verzonden kunt u een fout herstellen. U hebt tijd tot de definitieve belastingaanslag is ontvangen. Heeft u de definitieve belastingaanslag al ontvangen? Dan kunt u bezwaar maken. Dat kan hier

Pagina 1 van 8
Timmermans Verzekeringen Logo

  • Adres

   Mathildastraat 48
   4901 HC Oosterhout
   Nederland

   0162-427528
   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   Ma – Vr: 08:30 – 17:00

   Social Media