Al uw historische tractoren verzekerd op één polis

WA dekking tractoren

  • Al uw oldtimer tractoren en stationaire motoren van 20 jaar of ouder verzekerd op één polis ( maximaal 12 objecten )
  • Verzekerd is het hobbymatig gebruik voor ritten, toertochten en demonstraties.
  • Schade aan eigen zaken of voertuigen met een eigen risico van € 1.000,00 per gebeurtenis
  • Eigen schadeservice voor het verhaal van uw schade waarvoor een derde aansprakelijk is
  • Deelname carnavalsoptochten niet standaard meegenomen in de dekking, hiervoor kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers.

Premieoverzicht

€ 110,00
WA dekking tot 12 tractoren
€ 275,00
WA dekking zelfrijdende huifkar/pipowagen
€ 192,50
WA dekking huifkar ( tot 15 opzittende )
€ 525,00
WA dekking huifkar ( tot 35 opzittende )
€ 17,50
Eenmalige kosten aanmelding kenteken bij het RDW per object

Aanvullende dekking

Wilt u extra zekerheid? Dan kunt u per tractor kiezen voor een aanvullende dekking;

  • Schadeverzekering voor bestuurders ( SVB ) tot € 1.000.000 Jaarpremie € 40,00
  • Verzekeren tegen diefstal en brandschade Jaarpremie 7,5 ‰ van het verzekerde bedrag met een minimum van € 50,00 per object. U bepaalt zelf het verzekerde bedrag. Is de tractor meer waard dan € 17.000 dan vragen wij om een taxatierapport.

Bovengenoemde premies zijn exclusief 21% assurantiebelasting

Algemene voorwaarden

Aanvragen

Timmermans Verzekeringen BV streeft ernaar dat alle informatie op deze site actueel en correct is.

Aan de verstrekte informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. Timmermans Verzekeringen BV en (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site(s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Timmermans Verzekeringen BV aanvaardt evenmin enige aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Timmermans Verzekeringen BV worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site (of sites) van Timmermans Verzekeringen BV.

Timmermans Verzekeringen BV behoudt zich het recht om de door u vermelde aanvraaggegevens te verifiëren en bij onjuiste opgave in overeenstemming te brengen met de huidige premie of offerte.

Aan de premieberekeningen op de website van Timmermans Verzekeringen BV kunnen geen rechten worden ontleend.